مبانی هنرهای تجسمی گرافیک

هنر | گرافیک | ترم اول گرافیک
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
15:00 الی 18:00
مهلت ثبت نام: 1403/01/30 - 0:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

ظرفیت باقیمانده: 1
تاریخ شروع: 1403/01/30
تاریخ پایان: 1403/03/31
قیمت دوره: 1,450,000 تومان

اگر در این صفحه حضور دارید، یعنی می‌خواهید تصمیم بزرگی بگیرید. برای تصمیم بزرگ گرفتن می بایستی اطلاعات کافی داشته باشید. ما اطلاعات لازم را برای شما آماده کردیم تا با اطمینان خاطر برای شرکت در دوره گرافیک تصمیم بگیرید.

اگر دوست دارید در جریان اطلاعات مربوط به دوره جامع گرافیک قرار بگیرید وارد لینک زیر شوید.

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره گرافیک و دریافت تخفیف و مزایا

مرکز هنر جهاد دانشگاهی تهران، محیطی است برای آموزش‌های تخصصی و کاربردی رشته های هنری

همچنین اگر مایلید در جریان اطلاعات مربوط به سایر دوره ها قرار بگیرید می توانید از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره طراحی لباس و دریافت تخفیف و مزایا

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره دکوراسیون و طراحی داخلی

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره عکاسی و دریافت تخفیف و مزایا

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره خیاطی و دریافت تخفیف و مزایا

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره طراحی و نقاشی و دریافت تخفیف و مزایا

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره تربیت مربی هنر کودک و دریافت تخفیف

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره سفال و سرامیک

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر دوره جواهرسازی و دریافت تخفیف و مزایا

 

همچنین هنر جویان عزیز برای دریافت مزایا و ثبت نام می توانند با توجه به راهنمای تصویری که در لینک زیر قرار دارد اقدام نمایند:

لینک راهنمای ثبت نام و دریافت مزایا

 

🌐 http://www.jtac.ir
🌐 https://www.instagram.com/jtac.ir
🆔 @jtacnews
️ 66964613

_تعریف زبان بصـري وعناصـر طراحی که شـامل ( عناصـر ذهنی، عناصر بصري، عناصر ارتباطی و عناصر عملی) است

_تعریف اجمالی از کادر، ترکیب بندي، انواع تضاد، ریتم، تعادل، توارن، تقارن و... - تعریف عناصر ذهنی و پیاده سازي آنها در قالب (نقطه و خط)

_تمرین بر روي ویژگیهاي بصـــري نقطه و خط- چگونگی به کارگیري نقطه و خط در کادر با تغییر تعداد و اندازه

_تعریف عناصر ذهنی و پیاده سازي آنها در قالب (سطح و حجم)

_تمرین بر روي سطح ها و احجام مختلف و بررسی تنوع شکلی سطح ها و احجام

_تمرین و پیاده سازي نقطه و خط بر روي سطوح و احجام گوناگون

_بررسی عناصر بصري (شکل و اندازه)

_تمرین هاي مرتبط

_ بررسی عناصر بعدي (رنگ و بافت)

_توجه به انواع تضادها داراي اهمیت است

_تمرین هاي مرتبط

_تعریف عناصر ارتباطی با توجه به (جهت، موقعیت، فضا و جاذبه)

_تمرینهاي مرتبط با برخورداري از آموزش هاي قبلی

_انجام پروژه نهایی و ایجاد ترکیب بندي معنادار با به کارگیري کلیه آموزشهاي قبلی

 

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک
طراحی پایه گرافیک
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,030,000 تومان
Illustrator
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 2,030,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,624,000 تومان