ترم سوم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم عکاسی مرکز هنر
نورپردازی حرفه ای (آتلیه)
مهریار مهدوی نادری
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
مارکتینگ عکاسی
هیراد رحمانی
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
فتوشاپ 2‌ (ریتاچ)
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان