تشکیل جامعه دانش بنیان در افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران منوط به آموزش نیروی انسانی و مهارت آموزی در سطح کلیه اقشار جامعه و خصوصا جوانان این مرز و بوم دارد. معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با تجربه بیش از 30 سال خدمات آموزشی در زمینه های مختلف، یکی از سازمانهای پیشرو در ارائه آموزشهای مهارتی و کاربردی در سطح جامعه می باشد. برخورداری از کادر متخصص در زمینه آموزشهای کاربردی و ارتباط نزدیک با دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در سطح کشور، باعث شده است که سازمان جهاد دانشگاهی تهران حیطه های وسیع و متنوعی از آموزشها را در زمینه های مختلف ارائه دهد.
استفاده از تجهیزات و امکانات مناسب در کنار فضاهای مدرن آموزشی و به همراه مدرسین متخصص و مجرب در حوزه های مختلف آموزشی در طول سالیان گذشته صدها هزار نفر را به محیطهای آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران جذب کرده و این سازمان توانسته است ضمن جلب اعتماد عمومی، خدمات آموزشی خود را در اختیار علاقمندان قرار دهد.

برخی از توانمندیهای معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به شرح زیر می باشد: