ادبیات

آموزش تخصصی

لیست کلاس های کارگروه ادبیات مرکز آموزش تخصصی
ویراستاری کد5
منصوره خادم نیا
شروع دوره:
1402/04/03
روزهای برگزاری:
شنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان