اطلاعیه

1402/06/18 خبری
481
تعطيلي كلاس ها در تاريخ 23، 24 و 25 شهريور

به اطلاع كليه فراگيران محترم سازمان جهاد دانشگاهي تهران مي رساند

كليه كلاس هاي اين سازمان در تاريخ  هاي 23، 24 و 25 شهريور برگزار نمي گردد.