عید بندگی بر همگان خجسته باد

1401/04/18 خبری
613
عید سعید قربان

 

 

عید قربان عید نور و بندگیست

عید انسانیت و بالندگیست

عید آزادی ز قید و بند جان

از تعلق‌ها رها تا بی نشان

عید قربان، عید رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر مسلمانان جهان تهنیت باد

 

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی  تهران