لیست کلاس های دوره آئین نگارش و مکاتبات اداری مرکز آموزش تخصصی
آئین نگارش و مکاتبات اداری کد 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/05/18
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 1,000,000 تومان