پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

آموزش تخصصی

اهداف دوره:

- آشنایی فراگیران با انواع گل‌های زینتی و آپارتمانی

- آشنایی با روش‌های علمی پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و آپارتمانی

- اشتغال‌زایی

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره شامل:

- اقدام تخصصی تکثیر و کشت‌و کار گیاهان زینتی و آپارتمانی در فضای سبز یا محیط‌های گلخانه‌ای 

- فعالیت در مراکز تولیدکننده تاسیسات  مورد نیاز (گلخانه‌ها، شاسی، گلدان، کمپوست و ...) و مراکز خدماتی