تربیت مربی مراکز پیش ازدبستان

آموزش تخصصی

در سالهای اخیر به دلیل نیاز به آموزش کودکان و گسترش تعداد مادران شاغل، میزان استقبال از مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی بسیار زیاد شده است و در نتیجه میزان تقاضا در این شغل رو به افزایش است. مربی مهد کودک می تواند در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی دولتی و خصوصی مشغول به کار شود. از آنجا که آموزش های پیش دبستانی کودک محورند، نه موضوع محور و برنامه ها بر اساس کودک محوری طراحی و تهیه می شوند و از آنجا که علایق، نیازها و توانایی های کودک اساس برنامه ریزی قرار می گیرد، لذا ضرورت آموزش مربیان این دوره ها بسیار پر اهمیت می شود.
سن کودکی مهمترین مقطع سنی یک انسان برای یادگیری است و آنچه که کودکان در این سنین می آموزند همواره در ذهن آنان خواهد بود. در حدیثی منصوب به حضرت علی (ع) گفته می شود که العلم فی الصغر کاالنقش فی الحجر، یعنی آموختن علم در کودکی، همانند نقشی است که در دل سنگ حک می شود. همانگونه که نقوش حک شده بر سنگهای موجود در آثار باستانی پس از گذشت هزاران سال هنوز وجود دارند و مورد بازدید مردم قرار می گیرند، آنچه که به کودکان آموخته می شود بر ذهن آنان نقش می بندد و شخصیت آنان در ایام بزرگسالی را پایه ریزی می کند.
بر اساس درک این اهمیت، سازمان جهاد دانشگاهی تهران از سال 1370 دوره های آموزشی تربیت مربی مراکز پیش از دبستان را طراحی نموده و با گذشت بیش از 30 سال از آغاز این دوره ها، هزاران نفر در این دوره ها شرکت نموده و هم اکنون در مراکز پیش از دبستانی به ارائه خدمت به کودکان این مرز و بوم مشغولند.
از طرف دیگر چون این دوره ها بر جنبه های تربیتی و روانشناسی مرتبط با کودک تاکید دارد، بجز مربیان پیش از دبستانی، بسیاری از مادرانی که علاقمند به تربیت فرزندانی توانمند در عرصه اجتماع بوده اند نیز در این دوره ها شرکت نموده و توانسته اند از یافته های خود برای تربیت کودکان و فرزندانشان استفاده کنند.
شرکت در این دوره باعث می شود تا شما به صورت علمی روش ارتباط گرفتن و آموزش دهی به کودکان را بیاموزید و بتوانید وارد دنیای کودکانه آنان شوید.
برای اینکه بتوانید با کودکان ارتباط برقرار کنید و به آموزش آنان بپردازید باید ویژگی های خاصی داشته باشید مانند عشق به کودکان، صبر، همدلی، خلاقیت و میل به شکل دادن ذهن کودکان. مربی مهد کودک باید دارای مهارت مدیریت کلاس درس باشد این امر مستلزم آن است که قادر به حفظ توجه یکنواخت به چند کودک باشد.آنها همچنین باید بتوانند برنامه های درسی را توسعه و پیاده سازی کنند و اطمینان حاصل کنند که هر کودک آموزش را به صورت عالی دریافت می کند.

هدف از برگزاری دوره: توانمندسازی مربیان مهدهای کودک

حداقل مدرک: دیپلم

مدت دوره: 86 ساعت

***مربيان شاغل دوره كارورزي ندارند.

لازم به ذکر است مربی غير شاغل تنها در صورت گذراندن تمام دروس و اخذ نمره قبولی (بالاتر از 12) مجاز به شرکت در کلاس کارورزی می باشد.

غيبت در کلاسها حتی يک جلسه (بصورت موجه و غيرموجه)، غيبت در جلسات امتحان، و عدم احراز نمره قبولی (حداقل نمره 12) در امتحان منجر به حذف فراگير خواهد شد و نیاز به هماهنگی با دفتر آموزش جهت گذراندن مجدد دروس می باشد.لیست کلاس های دسته بندی تربیت مربی مراکز پیش ازدبستان مرکز آموزش تخصصی
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد35 (حضوری)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/05/07
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 2,300,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 36(آنلاین)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/05/12
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 2,300,000 تومان