صنعت نشر

آموزش تخصصی

مدرک تحصیلی فراگیران: دیپلم به بالا

رشته تحصيلي و تخصصي مورد نياز : آشنایی با ادبیات داستانی فارسی 

ضرورت تشكيل دوره/ كارگاه:

نشر در ایران به دلیل نبود نیروی کار کارآمد و مناسب و عدم برنامه ریزی ها و عدم مدیریت درست هنوز به صنعت تبدیل نشده است. بخش مدیریت و برنامه ریزی بسیار کلان است ولی بخش تربیت نیروی کارآمد از عهده ی ارگانهای آموزشی بر می آید. به این منظور با همکاری جهاد دانشگاهی و شرکت دانشجویان می توان این امید را داشت تا بخشی از نیروهای کارآمد برای صنعت نشر تربیت بشوند.

 اهداف برگزاري دوره/ كارگاه:

تربیت نیروهای کار مورد نیاز و متخصص برای صنعت نشر

توانايي‌هاي مورد انتظار فراگيران در پايان دوره/ كارگاه:

انتظار می رود که شرکت کننده ها بتوانند یکی از مشاغل معرفی شده را انتخاب کنند و با همکاری ناشران بتوانند دوره های کاروزی برای آن مشاغل را بگذرانند.

 زمينه‌هاي اشتغال زايي دوره/ كارگاه:

همه ی مشاغلی که معرفی می شوند جزو مشاغلی هستند که می شود علاوه بر همکاری با ناشران به عنوان مشاغل فریلنسری هم آن ها را ادامه داد.