کارگاه مقدماتی نوشتن پایان نامه

آموزش تخصصی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پایان نامه را نوشته و آن را تحویل استاد راهنمایی خود دهند تا پس از تائید ایشان بتوانند از آن دفاع و فارغ التحصیل گردند. نوشتن پایان نامه حتی در برخی از  دانشگاه ها برای دوره لیسانس نیز ضروری است. دوره های آموزشی بسیار زیادی وجود دارند که در آنها به ساختار نوشتن پایان نامه پرداخته شده است اما ما در این دوره شما را با ابزارهایی آشنا می نمائیم که یک محقق نیاز دارد تا پایان نامه ای اصولی را بنویسد. این ابزارها به محقق کمک می نماید تا با دقت و سرعت عمل بالاتری بتواند پایان نامه خود را تهیه نماید. البته محتوای پایان نامه به رشته و موضوع مورد تحقیق محقق برمی گردد که در این دوره آموزشی مورد نظر نیست و تمرکز ما بر نوشتن پایان نامه می باشد. بعنوان مثال بسیاری از محققین از همین ابزار ساده مایکروسافت ورد بصورت کامل بهره نمی گیرند، در حالی که با این ابزار ساده می تواند بسیاری از فرآیندهای نوشتن پایان نامه مانند تهیه فهرست مطالب، جداول و شکل ها را به سادگی انجام داد. در این دوره آموزشی شما با ابزارهای کاربردی مشابه مایکروسافت ورد و یا فهرست دهی اتوماتیک مراجع آشنا خواهید شد.

سرفصلهای دوره:

بهترین زمان برای شروع نوشتن پایان نامه

نگهداری مستندات لازم برای نوشتن پایان نامه

آشنایی با موارد تخلف و تقلب علمی و پرهیز از آنها

استفاده حرفه ای از مایکروسافت ورد برای نوشتن پایان نامه

ابزارهای مدیریت منابع و مراجع

روش اعمال تغییرات و ارائه گزارش تغییرات

شبکه سازی و استفاده از راهنمایی سایر محققین برای بهینه سازی پایان نامه