کارگاه آشنایی با افزایش رویت پذیری و اثرگذاری تحقیقات

آموزش تخصصی

طبق مقاله ای که در مجله نیچر (Nature) در سال 2014 منتشر شده ،(nature.com/top100, 2014)، بیش از 43% از مقالاتی که در نشریات ایندکس شده در وب آف ساینس (Web of Science) به چاپ رسیده هرگز مورد استناد قرار نگرفته‌اند. بطور قطع کیفیت مقالات دلیلی بر بی‌توجهی سایر محققین نبوده، بلکه عدم اطلاع از وجود چنین مقالاتی؛ علت اصلی عدم استنادات بوده است. چاپ یک مقاله در یک نشریه معتبر علمی تنها نیمی از راه نشر آن است، بخش اعظمی از فرآیند نشر مقاله، مربوط به رویت‌ پذیری آن مقاله می باشد. استفاده از ابزارهای پژوهشی مناسب می تواند به محقق کمک کند تا نتیجه کار خود را در دسترس سایرین قرار داده و در نهایت، مقاله‌اش استنادات مناسبی بگیرد. سهم استناد به مقالات تاثیر شگرفی در رتبه‌بندی محققین و دانشگاه‌ها دارد. بنابراین با افزایش اثرگذاری مقالات به ارتقا رتبه علمی فرد و دانشگاه کمک شایانی خواهد شد.

در کارگاه آشنایی با افزایش رویت پذیری و اثرگذاری تحقیقات، محققین با ضرورت افزایش رویت پذیری آشنا و قادر خواهند بود تا میزان رویت پذیری کارهای تحقیقاتی خود را اندازه گیری و نقاط ضعف احتمالی را کشف و جهت رفع آن اقدام نمایند

سرفصلهای دوره:

  • اهمیت افزایش رویت پذیری و اثر گذاری تحقیقات
  • اندازه گیری وضعیت فعلی رویت پذیری دستاوردهای محقق
  • ارائه راهکارها برای بهبود رویت پذیری و اثر گذاری تحقیقات