شناسایی و ارزیابی ایده های کسب و کار

آموزش تخصصی

شناسایی و ارزیابی ایده های کسب و کار در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی

شناسایی ایده های مناسب، جذاب و دارای توجیه فنی و اقتصادی اولین و مهم ترین گام در فرایند نوآوری و کارآفرینی آموزشی است. شناسایی ایده های کسب و کار به تکنیک و مهارت های خاصی نیاز دارد که در این دوره آموزشی معرفی شده و افراد از طریق انجام کارهای عملی و یادگیری مشارکتی آنها را فرا می گیرند. در این کارگاه آموزشی به منابع مناسب برای جستجوی ایده و همچنین روش استفاده از برخی تکنیک ها مانند طوفان فکری برای خلاقیت گروهی اشاره خواهد شد. تعیین معیارهای مناسب برای ارزیابی یک ایده اولیه و رد یا قبول آن و همچنین معیارها و روش های آسان برای مقایسه چند ایده و انتخاب ایده برتر نیز در این کارگاه آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در این کارگاه آموزشی به انواع ایده های کسب و کار در صنعت آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی اشاره خواهد شد. و برخی از ایده ها نیز مورد بحث و بررسی گروهی قرار می گیرند. فناوری آموزشی، تدوین دوره یا برنامه درسی برای آموزش مهارت ها و شایستگی های جدید و همچنین کسب و کارهای مجازی و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این دروه معرفی خواهند شد.

مدت دوره : 8 ساعت

روزهای برگزاری: 2 و 4 مردادماه 1401

ساعت برگزاری: 14الی 18

مدرس: مرتضی پرهیزکار

پیش نیاز: ندارد

دوره ویژه چه کسانی است؟ موسسات و اشخاص علاقه مند به نوآوری و کارآفرینی در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی