دستیار کنار دندانپزشک

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی دستیار کنار دندانپزشک مرکز آموزش تخصصی
دستیار کنار ایمپلنتولوژیست
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/08/13
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
دستیار کنار ارتودنتیست
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,600,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 66(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/07/07
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان