جستجو در کلاس‌ها

تربیت معلم مدارس ابتدایی(آنلاین)کد 29 *
سرکار خانم مهدیه حسین - خانم حموله - خانم آیراملو - المیرا جوادی - محسن قدیری - عباس مرادی نژاد
شروع دوره:
1402/05/27
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان