مرکز آموزشهای تخصصی

آدرس: بلوار کشاورز- بین خیابان نادری و فلسطین - پلاک 118

شماره تماس: 84650-021