۱۴۰۰/۰۵/۰۱- ۱۲:۳۸

اجرای فاز چهارم طرح سرباز ماهر توسط معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران -مرداد 1400

در این فاز دوره‌های مرتبط با مهارتهای زندگی و همچنین مهارت های عمومی در حوزه اشتغال و کارآفرینی به سربازان آموزش داده شد.

این دوره‌ها در تاریخ 17مرداد 1400 درمرکز آموزش شهید عبدالحمید انشایی(02)  و در تاریخ 20 مرداد ماه درمرکز آموزش شهید اسدی- دژبان اجا برای 270 نفر از سربازان برگزار گردید. درپایان دوره برای شرکت کنندگان در صورت کسب نمره قبولی در آزمون،گواهینامه صادر گردید.