دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-(آنلاین)

زبان های خارجی | دوره های ترمیک زبان انگلیسی | دوره های ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان-(آنلاین)
مدت دوره:
40 ساعت
تعداد جلسات:
20 جلسه
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
زمان برگزاری:
18:00 الی 19:45
مهلت ثبت نام: 1403/04/30 - 9:10
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

ظرفیت باقیمانده: 3
تاریخ شروع: 1403/04/10
تاریخ پایان: 1403/06/20
قیمت دوره: 1,150,000 تومان

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراري روابط ميان ملل مختلف، اهميت فراگيري زبان هاي خارجي را بيش از پيش اجتناب ناپذير ساخته است. از سوي ديگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژي و صنعت، برنامه ريزان را بر آن داشته است كه در تربيت افراد متخصص و كارآمد چارچوبي مدون و مشخص را به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي زبان هاي خارجي به ويژه زبان انگليسي در نظر گيرند. از اين رو برگزاري دوره زبان انگليسي بزرگسالان براي پاسخگوبي به نياز موجود در جامعه ضروري به نظر ميرسد.

هدف:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) می باشد. از آنجاییکه همه تمرینات و فعالیت های آموزشی مربوط به کتاب های اصلی و مطالب تکمیلی به زبان انگلیسی صورت می‏ گیرد، بطور طبیعی مهارت گفتاری و مکالمه از برجستگی بالا و خاصی برخوردار بوده و فراگیران فرصت لازم را برای تمرین و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی پیدا می ‏کنند.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبینی که از زمینه قبلی آموزش زبان انگلیسی برخوردارند در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی شرکت کرده و براساس نتیجه آزمون،در سطح آموزشی مورد نظر شرکت نمایند.

ساختار آموزشی:

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل ساختار زیر میباشد.

ساختار دوره زبان انگلیسی بزرگسالان بر اساس متد آموزشی EIGHT شامل 15 ترم 40 ساعته و در مجموع در برگیرنده 600 ساعت آموزشی است.

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

E2

Elementary 2

EIGHT 2B

4

  شامل 4 بخش- بخش اول شامل مکالمه در رابطه با توانايي ها و درخواست کردن_واژگان جهت مکالمه در رابطه با توانايي هاي شخصي و نحوه درخواست چيزي از ديگران و پاسخ به درخواست ديگران-گرامر شامل  استفاده ازcant وcan براي بيان توانايي همراه با wellو  at all،ساخت جملات پرسشي باknow how to ،ساخت جملات پرسشي با could you

بخش دوم شامل رويدادهاي گذشته،واژگان جهت مکالمه در رابطه با توصيف رويدادهاي شخصي،آشنايي با بازه هاي زماني شامل تاريخ، روز و سال در گذشته ميباشد_گرامر شامل ساخت جمله گذشته ساده،ساخت افعال با قاعده در زمان گذشته ساده،ساخت جملات پرسشي با what, where, when, who,…  در زمان گذشته ساده ميباشد

بخش سوم، شامل آشنايي با نحوه مکالمه تلفني،واژگان جهت مکالمه  در رابطه با  توانايي پاسخگويي تلفن،درخواست تلفني براي صحبت با شخص خاص،مکالمه به عنوان اپراتور_گرامر شامل  استفاده ازحروف اضافه مانندon, at, in جهت ساخت عبارات، اشنايي با ضماير مفعولي، دعوت از کسي براي انجام کاربا کلمات پرسشيwhould you like,want to..  

بخش چهار آشنايي با زمان اينده،واژگان جهت مکالمه در رابطه صحبت درباره برنامه ها و رويدادهاي اينده،صحبت درباره رويدادهاي خاص و رسوم کشورهاي مختلف ميباشد_گرامرشامل نحوه ساخت زمان اينده با be going to، ساخت جملات پرسشي با be going to، ساخت جملات پرسشي با want to

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.