اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7 - پنج شنبه 20-14

کامپیوتر | کنترل پروژه و مهندسی صنایع | اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7
مدت دوره:
40 ساعت
تعداد جلسات:
7 جلسه
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
14:00 الی 20:00
مهلت ثبت نام: 1403/04/21 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/04/21
تاریخ پایان: 1403/06/01
قیمت دوره: 2,600,000 تومان

براي مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي آن، سازمان‌ نياز به مديران و كارشناسان با شايستگي‌هايي همچون توان بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت پيمانكاران و كارفرما، همکاري، قدرت گزارش‌گيري و گزارش‌دهي دارد. از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌های مربوط به مديريت پروژه‌ها، انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI، به ‌خوبي مديريت‌ پروژه را در ده بخش جداگانه، تحليل و معرفي‌کرده ‌است.
اين ده بخش بر اساس استانداردProject Management Body Of Knowledge  که به ‌اختصار با نامPMBOK  شناخته ‌مي‌شود، مي‌باشد.


پیش‌نیاز: 


ندارد


این دوره مناسب چه کسانی است؟

مدير عامل سازمان،  مديران پروژهها و برنامهها ،کارشناسان شاغل در پروژه ، مديران و کارشناسان ارشد برنامه ريزي وکنترل پروژه 

 

اهداف  اصلی این دوره چیست؟

آشنایی با استاندارد PMBOK٧ و تسلط بر بخش های دهگانه استاندارد 
آشنایی با شیوه کاربست حوزههای دهگانه در برنامهریزی پروژهها


پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟

توانایی شناخت ساختارPMO
توانایی مدیریت و برنامه ریزی محدوده،زمان،هزینه،کیفیت،ارتباطات،منابع انسانی، ریسک،تدارکات و ...پروژه

 

فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره:

پذیرفتن مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی پروژه های مختلف در صنایع،عمرانی،معماری،نفت و ...

در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

 • تعریف مشخصه های پروژه و مدیریت پروژه
 • PMO مراحل و فرایندهای مدیریت پروژه، انواع و ساختار
 • انواع ساختارهاي سازماني اجراي پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی محدوده پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی زمان پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی هزینه پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی کیفیت پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی ارتباطات پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی ریسک پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی تدارکات پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی ذینفعان پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی یکپارچگی پروژه
 • کارگاه های عملی برای تمرین و مدلسازی تکنیک های پیاده سازی مباحث در سازمان
 • تعريف كاربر جديد در نرم افزار و پروفايل هاي امنيتي در نرم افزار
 • تعريف كد فعاليتها، منابع و كدهاي خاص كاربر در نرم افزار
 • آپشن هاي زمان بندي و حالت هاي خاص زمان بندي
 • شناسايي و طبقه بندي ريسك ها در نرم افزار و مشاهده اثر وقوع ريسك ها
 • threshold و آستانه Issue تعریف
 • Global Changes
 • Top-Down Estimation تخمين بالا به پايين
 • انواع فعاليتها و انواع مدت زمان فعاليت ها
 • انواع روشهاي محاسبه درصد پيشرفت برنامه زمان بندي
 • پیشرفتStep تعریف
 • Earned Value آنالیز ارزش افزوده در پروژه(
 • Import و Export در نرم افزار
 • Reflection Projects
 • ارسال برنامه زمانبندي به اكسل و انجام محاسبات

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.