اساتید جهاد دانشگاهی تهران

دوره های برگزار شده:
583
تعداد فراگیران:
236
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:


لیست کلاس های اساتید جهاد دانشگاهی تهران
Web Design level-1- یکشنبه - سه شنبه 17 الی 14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/05/31
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
Web Design level-1- پنج شنبه 14 الی 20
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/06/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
Web Design level-1- دوشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/01/29
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
Web Design level-1- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/02/02
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
Android Pack- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,300,000 تومان
مدل سازی در معماری با Rhino - یکشنبه چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
Post Production - چهارشنبه 14-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 975,000 تومان
ابزارهای کاربردی ویندوز (Utility) - یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان
دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID, PFD - پنجشنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,560,000 تومان
طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,560,000 تومان
دوره كاربردي طراحي Piping (تئوری Piping) - پنجشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,440,000 تومان
طراحي Piping با نرم افزار PDMS - پنجشنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,950,000 تومان
شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته) - پنجشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان
آنالیز آماری با SPSS - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
تحلیل آماری با R - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان
مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,950,000 تومان
نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,208,000 تومان
تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان
نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,160,000 تومان
نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح - چهارشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
کاربرد Excel در حسابداری - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
برنامه نویسی به زبان ++C (پیشرفته)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/05/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/06/02
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIA A - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/06/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,110,000 تومان
نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان
نرم افزار EXCEL (پيشرفته) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/06/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) - يكشنبه سه شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/06/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,960,000 تومان
Sketchup - چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 975,000 تومان
مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,710,000 تومان
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7 - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتي) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,976,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) - يكشنبه سه شنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 640,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) - يكشنبه سه شنبه 17-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 640,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 640,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 640,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 640,000 تومان
برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته) - يكشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,520,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) - شنبه دوشنبه چهارشنبه 17-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) - شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) - يكشنبه سه شنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) - پنج شنبه جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
برنامه نویسی به زبان Python - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان
برنامه نویسی به زبان Python - شنبه دوشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان
برنامه نویسی به زبان Python - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان
Data analysis and Machine Learning - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,000,000 تومان
Python Web Development With Django - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel,PowerPoint,Access - شنبه دوشنبه چهارشنبه 17-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel,PowerPoint,Access - شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel,PowerPoint,Access - يكشنبه سه شنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel,PowerPoint,Access - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel,PowerPoint,Access - پنج شنبه جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
پايگاه داده هاي SQL SERVER - چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
ASP.NET MVC - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,760,000 تومان
Web Design Pack - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,300,000 تومان
Web Design Pack - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,300,000 تومان
React JS - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,300,000 تومان
سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
Web Development (PHP – MY SQL) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
طراحی کاربردی وب سایت با WordPress - دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
نرم افزار EXCEL - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 660,000 تومان
نرم افزار EXCEL (پيشرفته) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌ تجاری با PowerBI - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
بانک اطلاعاتی ACCESS - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,960,000 تومان
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) - پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,960,000 تومان
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,640,000 تومان
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته) - پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,640,000 تومان
Revit Architecture - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,320,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,320,000 تومان
نقشه کشی با AutoCad (مقدماتی و پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,760,000 تومان
نقشه کشی با AutoCad (مقدماتی و پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,760,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,440,000 تومان
مبانی شبکه های کامپیوتری NETWORK + - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 840,000 تومان
MCSA Pack 2016 - روزهاي فرد 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 7,000,000 تومان
CCNA 200-301 - دوشنبه پنج شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,016,000 تومان
مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIA A - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,110,000 تومان
PHOTOSHOP (مقدماتی و پیشرفته) - شنبه دوشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
PHOTOSHOP (مقدماتی و پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
PHOTOSHOP (مقدماتی و پیشرفته) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
صفحه آرايي با INDESIGN - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان
نرم افزار طراحی COREL DRAW - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان
جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,050,000 تومان
تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان
نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,160,000 تومان
نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان
طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/21
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,200,000 تومان
متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/21
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,040,000 تومان
کنترل پروژه با MS Project - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
مدل سازي و تحليل با Solid Works (مقدماتی) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان