برگزاری دوره های تخصصی امدادگر اورژانس

1403/02/17 آموزشی
503
تزریقات

تزریقات چیست؟

تزریقات یکی از روشهای شایع در تجویز فراورده های دارویی می باشد . هر روش تزریقی برای نوع بافتی که دارو در آن تزریق می‌شود روش واحدی است

 مشخصات هر بافتی میزان جذب دارو را معین می‌کند قبل از تزریق ، پرستار باید حجم داروی تجویزی مشخصات و غلظت دارو و ساختمان آناتومیکی محل تزریق را بشناسند.

 

 

ناتوانی پرستار در تزریق صحیح دارو ممکن است نتایج منفی به بار آورد. اشتباه در انتخاب محل مناسب تزریق از نظر منطقه آناتومیکی بدن ممکن است منجر به صدمه رسیدن به عصب و استخوان شود بسیاری از مدد جویان خصوصا کودکان از تزریق وحشت دارند اگر پرستار فراموش کند قبل از تزریق دارو به داخل بافت سرنگ را آسپیره کند ممکن است دارو وارد شریان یا ورید شود. تزریق حجم زیادی از دارو در یک محل ممکن است منجر به بروز درد زیاد یا صدمه بافتی گردد.

 


پرستار تزریقات را به ۴طریق انجام می‌دهد:


۱ـ زیر جلدی SC subcutaneous
2
ـ داخل عضلهIM intramuscular
3
ـ داخل جلدیID intradermal
4
ـ وریدی IV intravenous
5
ـ تزریق بصورت پانسیون مانند پانسیون مایع نخاعی SCF


برای اطمینان از اینکه دارو در محل مورد نظر تزریق شود هر کدام از روش‌های فوق احتیاج به مهارتهای بخصوصی دارد. اثرات دارو در تزریقات بستگی به میزان جذب دارو به سرعت توسعه می‌یابد و پرستار می‌تواند بدقت عکس العمل مریض را بعد از تزریق مشاهده کند.

با شرکت در دوره های آموزشی امدادگر اورژانس جهاد دانشگاهی تهران. می توانید آموزش های لازم کمک های اولیه را ببینید و مدرک معتبر دریافت کنید.

برای ثبت نام از اینجا اقدام کنید

 

  منبع: https://www.delgarm.com/health/medical-knowledge