فرا رسیدن سال 1403 مبارک

1402/12/26 آموزشی
603
نوروز مبارک

ای خدای دگرگون کننده دل‌ها و دیده‌ها‌
ای تدبیر کننده روز و شب‌
ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر
حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

فرا رسیدن سال 1403 بر همگی مبارک

معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران