قابل توجه فراگيران محترم آموزشي

1402/12/21 خبری
528
تعطیلی کلاس ها بعد از ساعت 15

قابل توجه فراگيران محترم آموزشي:


به اطلاع مي رساند تمامي كلاس هاي مراكز و گروه هاي آموزشي معاونت آموزشي

سازمان جهاد دانشگاهي تهران در روز سه شنبه مورخ 22 اسفندماه تا ساعت 15:00

داير بوده و مابقي كلاس ها در بازه ي زماني 15:00 تا 20:00 كنسل مي باشد.