برگزاری آزمون

1402/11/15 خبری
582
مبحث 17 مقررات ملي ساختمان«تاسيسات لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها» در تهران

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آزمون مبحث 17 مقررات ملي ساختمان«تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها» را در تهران برگزار کرد.

آزمون مبحث 17 مقررات ملي ساختمان «تأسیسات لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها» با حضور 354 نفر از مهندسان مكانيك عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.

این آزمون در قالب 5 گروه جداگانه در بهمن 1402 در محل مركز آموزش‌هاي تخصصي معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد.

در این آزمون نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران به‌عنوان ناظر عاليه و سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌عنوان مجري و برگزارکننده حضور داشتند.

نتایج آزمون‌ طی مدت حداکثر دو هفته از تاریخ برگزاري، توسط جهاد دانشگاهی برای اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران ارسال خواهد شد و قبول‌شدگان می‌توانند جهت پیگیری و ادامه مراحل مربوطه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مراجعه کنند.