تعیین سطح و ثبت نام ترم پاییز 1400 مرکز آموزش زبان‌

1400/06/23 خبری
1592
تعیین سطح و ثبت نام ترم پاییز 1400 مرکز آموزش زبان‌

به اطلاع فراگیران محترم می رساند، ثبت نام دروه های آنلاین مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از 13 شهریورماه آغاز شد.

شروع ترم پاییز 1400 مرکز آموزش های تخصصی زبانهای خارجی از تاریخ 17 مهرماه 1400 خواهد بود. لطفاً جهت ثبت نام و کسب اطلاعات به کارگروههای مربوطه مراجعه نمایید.

🌐 http://www.jtlc.ir
🆔 @jtlcnews
☎️ 021_66928719