اطلاعیه

1402/03/10 خبری
937
تعطیلی روز شنبه 13 خرداد

 

 

احتراما، با توجه به تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، کلیه مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی در روز شنبه 13 خرداد ماه تعطیل می باشد.