تعطیلی کلیه مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز جمعه 25 فروردین ماه

1402/01/24 خبری
346
کلیه کلاسهای مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در روز قدس تعطیل می باشد.

به اطلاع کلیه فراگیران گرامی می رساند کلیه کلاسهای مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در روز جمعه 25 فروردین ماه بعلت روز قدس تعطیل می باشد.