وظایف دستیار دندانپزشک

1402/01/16 آموزشی
1422
حوزه شناختی

 

 

 

 

 

 

دوره دستیار دندانپزشک به منظور تربیت نیروی انسانی جهت کمک به دندانپزشکان و تیم سلامت دهان در ارایه خدمات دندانپزشکی در مراکز ارایه خدمات سلامت اعم از مطب، درمانگاه ، مرکز جامع سلامت و بیمارستان تدوین شده است.

اهداف یادگیری:

هدف کلی:

تربیت نیروی کمکی برای مراكز ارایه خدمات سلامت دهان درراستاي بهبود کیفیت خدمات در مراکز فوق اعم از بخش دولتی و غیردولتی در سطح کشور

از جمله اهداف ویژه در حوزه شناختی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. پاسخگویی و اطلاع رسانی به ذینفعان مرکز ارائه خدمات دندانپزشکی را مطابق ضوابط انجام دهد.
 2. ارتباط موثر و مناسب با مراجعین، اعضای تیم سلامت دهان و سایر ذینفعان مرکز را به درستی برقرار نماید.
 3. با بیمار، همراهان، اعضای تیم سلامت و سایر ذینفعان برخورد حرفه ای داشته باشد.
 4. وقت دهی و اطلاع رسانی مناسب به بیماران و همراهان را به درستی انجام دهد.
 5. امور اداري و مکاتبات مربوط به مركز دندانپزشكي را به درستي انجام دهد.
 6. امور مالي مربوط به مركز دندانپزشكي را به درستي انجام دهد.
 7. ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات و مستندات مرتبط با بیمار و مرکز را به صورت سنتی و الکترونیک مطابق با ضوابط انجام دهد.
 8. هریک از دندان ها را با شماره و نام نشان دهد.
 9. بالا و پایین، جلو و عقب و نزدیک و دور از خط وسط را روی صورت و دهان نمایش دهد.
 10. مواد، تجهیزات و ابزار دندانپزشکی را شناسایی نماید.
 11. وسایل و تجهیزات ضدعفونی و استریلیزاسیون را طبق ضوابط و به درستی به کار گیرد .
 12. دفع زباله و پس ماند مراکز دندانپزشکی را مطابق ضوابط انجام دهد.
 13. پاکسازی و نگهداری هر یک ازمواد، وسایل و تجهیزات محیط مراكز دندانپزشکی را انجام دهد.
 14. آماده سازی دستگاه رادیو گرافی و بیمار جهت تهیه گرافی را به درستی انجام دهد
 15. ظهور و ثبوت فیلم رادیو گرافی و چیدمان در فریم را به درستی انجام دهد.
 16.  توانایی آماده سازی ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات جهت ارایه خدمات توسط ارایه دهندگان خدمات سلامت دهان را داشته باشد.
 17.  توانایی آماده سازی بيمار و شرايط محیط را جهت انجام خدمات در بخش های مختلف دندانپزشکی را داشته باشد.
 18. توانایی ارایه خدمات 4 دستی دستیاری دندانپزشک را داشته باشد.

 

با شرکت در دوره های دستیار دندان پزشک جهاد دانشگاهی تهران به راحتی وارد بازار کار شوید.

مشاوره و اطلاعات بیشتر :  84651150

 

 

منبع:necehvet.behdasht.gov.ir