مشکلات احتمالی ناشی از تزریقات

1401/11/04 آموزشی
1349
دوره آموزشی امدادگر اورژانس

 

 

 

 

 

 

عفونت

هر اقدامی که با سوراخ کردن پوست همراه باشد احتمال اندکی برای ورود میکروب‌ها به پوست در پی دارد بنابراین همیشه احتمال عفونت وجود دارد.

واکنش دارویی

تقریباً تمام داروها احتمال ایجاد واکنش به همراه دارند. این واکنش می‌تواند از یک حساسیت کوچک تا شوک آنافیلاکسی که به اقدام درمانی سریع نیاز دارد متغیر باشد.

درد

هر جسم تیزی که پوست را سوراخ می‌کند می‌تواند موجب ناراحتی شود، اما استفاده از کوچک‌ترین سوزن ممکن و اطمینان از اینکه تمیزکننده بر پایه الکل قبل از تزریق تبخیر شده است کمک به کاهش درد می‌کند.

خطای اجرایی

کمی محتمل است که تزریق تصادفا در بافت اشتباهی انجام شود یا دارو به بافت دیگری نشت یابد. به عنوان مثال در تزریقات داخل عضلانی، ممکن است دارو به رگِ مجاور عضله تزریق شود.

ورود سوزن آلوده به پوست

یکی از شایع ترین خطرات در حرفه علوم پزشکی، ورود سوزن آلوده به پوست است که اصول و قوانین خاصی برای کاهش ریسک همچین خطری تعریف شده است. هرگونه جسم تیزی که به هنگام آماده سازی یا انجام تزریقات استفاده شده، بعد از استفاده در جعبه خاصی جداگانه دور انداخته می شود.

 

شروع دوره جدید امدادگر اورژانس

30 دی 1401

جمعه ها 9 صبح الی 15

100 ساعت

مقدماتی پراتیک تکمیلی

استاد مهدی پورنوروز