حق بیمه در سال 1401

1401/10/07 آموزشی
1231
حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 

 

 

 

 

 

حق بیمه، وجهی است که از سوی کارفرما، به طور ماهیانه، جهت استفاده کارگر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، به این سازمان، پرداخت می شود. فرمول محاسبه نرخ هزینه حق بیمه، بر اساس پایه حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هر فرد در سال جدید، صورت می گیرد. نرخ حق بیمه سال 1401، برای ماه های 30 روزه، مبلغ 17,039,250 ریال و ماه های 31 روزه، 17,457,225 ریال می باشد. 

 حق بیمه، در واقع وجوهی است که برای استفاده از مزایای بیمه نامه تامین اجتماعی، به این سازمان، پرداخت می گردد. درصدی از مبلغ حق بیمه، توسط کارفرما و درصدی دیگر نیز توسط بیمه شدگان، بابت حق بیمه، به اداره  سازمان بیمه تامین اجتماعی، به صورت ماهانه، پرداخت خواهد شد.

نرخ حق بیمه هر سال، با توجه به فرمولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعیین و ارائه شده است، محاسبه می شود و معمولا هر سال، میزان مبلغی که برای پرداخت حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی تعیین می گردد، چندین درصد افزایش دارد. حق بیمه تامین اجتماعی، هر ساله با توجه به حداقل دستمزد کارگران و تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند. نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز، به روال سال های گذشته، افزایش پیدا کرده است و لازم است که این حق بیمه بر اساس قوانین موجود، از سوی کارگر و کارفرما پرداخت شود.

با توجه به اهمیت حق بیمه سال 1401، برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی؛ در ادامه، در رابطه با حق بیمه، فرمول محاسبه نرخ هزینه 1401 و همچنین، مبلغ نرخ آن در سال ۱۴۰۱، مطالبی آورده شده است. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

 

حق بیمه چیست؟

حق بیمه، وجهی است که  از سوی کارفرما، مطابق قانون کار، به طور ماهیانه، جهت استفاده کارگر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، به این سازمان پرداخت می شود. به عبارت دیگر، کارفرمایی که مشمول قانون کار بوده، بخشی از حقوق ماهیانه کارگر مشغول در کارگاه خود را کسر کرده، سهم خود از حق بیمه را به آن اضافه نموده و حاصل جمع این مبلغ را، تحت عنوان حق بیمه، به طور ماهیانه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

حق بیمه تامین اجتماعی، می بایست توسط کارفرما، برای کارگران، پرداخت شود. البته، میزان وجه پرداخت شده توسط کارفرما، میزان مبلغی است که حق کارفرما می باشد و بقیه درصد تعیین شده، از حقوق کارگران، کسر خواهد شد. پس از پرداخت این حق بیمه، به صورت سالیانه، بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه درمانی، بازنشستگی، مستمری بازماندگان و یا از کارافتادگی، استفاده کنند.

بنابراین، لازم است که کارگران، دقت داشته باشند که حق بیمه تامین اجتماعی، مطابق با نرخ سالانه از حقوقشان، کسر و توسط کارفرما نیز پرداخت شود. برای دریافت تاییدیه پرداخت بیمه تامین اجتماعی و سوابق پرداخت این نوع بیمه، روش های مختلفی وجود دارد که کارگران می توانند از آن ها استفاده کنند.

هر ساله، حق بیمه تامین اجتماعی، بر اساس حداقل دستمزد کارگران و مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند و همین موضوع باعث می شود که حق بیمه هر سال، نسبت به سال گذشته خود، درصدی افزایش داشته باشد. در سال ۱۴۰۱ نیز، حق بیمه افزایش پیدا کرده است؛ اما نسبت حق بیمه برای کارگر و کارفرما تفاوتی نداشته و بر اساس تعریف های موجود و قوانین تعریف شده، قابل پرداخت خواهد بود.

نرخ حق بیمه هر سال چگونه تعیین می شود؟

برای بسیاری از کارگران و کارفرمایان، این سوال مطرح می شود که حق بیمه هر سال، چگونه و بر چه معیاری تعیین شده و فرمول محاسبه نرخ هزینه 1401، چگونه است؟ به طور کلی، عوامل مختلفی می توانند بر نرخ حق بیمه هر سال، تاثیر بگذارند و همه این عوامل نیز بر روی نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱، نیز تاثیر می گذارند.

معیار های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال 1401 تاثیر می گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. در واقع، فرمول مربوط به فرمول محاسبه نرخ هزینه در خصوص حق بیمه در هر سال، دارای معیار های اصلی، به نام حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن می باشد. با توجه به اینکه بن کارگری و حق مسکن در هر سال، تغییر می کند، میزان نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز تغییر خواهد کرد.

پس از محاسبه نرخ حق بیمه سال 1401، میزان مبلغ کل حق بیمه سال جدید محاسبه می شود و کارفرمایان و کارگران، باید بر اساس حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی، حق بیمه سال جدید را پرداخت کنند. البته، نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که درصد حق بیمه تامین اجتماعی در هر سال، تغییر نمی کند و فقط معیار های موجود برای محاسبه این درصد، تغییر خواهد کرد.

حق بیمه تامین اجتماعی در هر سال، 30 درصد از کل مبلغ دریافتی حقوق و دستمزد است. البته، کل این 30 درصد، توسط کارفرما، پرداخت نمی شود. در واقع، 23 درصد را کارفرما پرداخت می کند. در واقع، 20 درصد از این 23 درصد، حق کارفرما است که 3 درصد آن مربوط به بیمه بیکاری بوده و با توجه به اینکه دولت این 3 درصد را پرداخت نمی کند ( به علت بیکار نبودن کارگر )، کارفرما باید مجموعا 23 درصد را پرداخت کند.

7 درصد را نیز خود کارگر پرداخت کرده و سهم کارگر از حقوق کارگر، کسر خواهد شد. تمامی نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ و سهم کارفرما، باید به صورت تمام و کمال پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر، توسط کارفرما در سال جدید، کارفرما مشمول جریمه خواهد بود

در اين راستا آموزش جهاد دانشگاهي تهران كلاسهاي حسابداري مالي را برگزار مي نمايد كه صفر تا 100 حسابداري را به شما آموزش خواهد داد و در اين دوره شما محاسبه حقوق و دستمزد و قوانين بيمه و ماليات را به طور كامل فرا خواهيد گرفت.لذا جهت پاسخ گويي به سوالات و ثبت نام می توانيد با شماره تلفن 84650و84651108 با كارشناسان ما مشاوره نماييد.

ثبت نام: سايت www.jtt.ir

تلفن: 84651108-84650

 

Heyvalaw.com