اطلاعیه

1401/09/23 خبری
1289
برگزاری کلاس ها

به اطلاع کلیه فراگیران محترم می رساند  کلیه کلاس های مرکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در تاریخ 24 و 25 آذر ماه  برگزار می گردد.