روشهای پرداخت شهریه

1401/08/12 خبری
1594
برای پرداخت شهریه دوره های آموزشی می توانید از روشهای مختلفی استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

برای پرداخت شهریه دوره های آموزشی می توانید  به یکی از  چهار روش ذیل جهت ثبت نام خود اقدام نمایید:

 

  1. پرداخت ایترنتی با استفاده از کارت بانکی و رمز پویا درون سامانه ثبت نام
  2.  استفاده از دستگاه پوز مستقر در هر یک از مراکز آموزشی
  3. واریز به یکی از شماره حسابهای سازمان جهاددانشگاهی و ارائه فیش مذکور به دفتر ثبت نام (دفاتر ثبت نام بصورت تلفنی آماده دریافت اطلاعات فیش مذکور در ساعات اداری می باشند.)

 

شماره حساب بانک ملت: 1205793811 شعبه بلوار کشاورز

IR86-0120-0000-0000-1205-7938-11

شماره حساب بانک تجارت: 19410676 شعبه اردیبهشت

IR64-0180-0000-0000-0019-4106-76

شماره حساب بانک رفاه کارگران: 666684650 شعبه میدان ولیعصر

IR42-0130-1000-0000-0666-6846-50

واریز از طریق کارت به کارت به شماره کارت زیر به نام سازمان جهاددانشگاهی تهران

9986  -  3781  -  3376  - 6104