آموزش معلمان

1401/06/30 آموزشی
1454
چند نکته کاربردی در خصوص تکالیف شب

 

 

 

 

 

 

 

معلمان و آموزگاران باید در خصوص تکالیف شب باید به این موارد توجه کنند:

 

1-    تکالیف باید مطابق استعداد و علاقه ی دانش آموز و در راستای نیازهای او تعیین گردند.
2-    در دادن تکلیف، همواره باید ابتکار و خلاقیت دانش آموز مد نظر باشد.
3-    چنانچه قسمتی از تکالیف خانه یا شب به صورت همگانی و یکسان تعیین شود. پسندیده است که بخش دیگری بر اساس نیازهای هر دانش آموز تعیین گردد. 
4-    تکالیف شب نباید در حد و اندازه ای تعیین گردند که تمام وقت دانش آموز را به خود اختصاص دهند، به خصوص در دوره راهنمایی و دبیرستان که چندین معلم تدریس دروس مختلف را به عهده دارند، در این صورت، تبادل نظر و هماهنگی بین معلمان ضروری  می باشد. 
5-    سرپرستی و بررسی تکالیف انجام شده امری الزامی بوده و بایستی کار دانش آموز به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
6-     تکالیف شب یا خانه نباید جنبه تحمیلی داشته یا به صورت  جریانی ماشینی و مکانیکی درآید. 
7-     نحوه ی برخورد و دیدگاه معلم در دادن تکالیف به دانش آموزان نباید به صورتی جلوه کند که موجب اضطراب و هیجان آنان گردد. 

 

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی تهران

*تربیت معلم حرفه ای تخصص ماست*
برای اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس های تربیت معلم مدارس ابتدایی غیر انتفاعی با ما تماس بگیرید:

02184650
84651107