معاونت آموزش جهاد دانشگاهی تهران برگزار می کند:

1401/06/02 آموزشی
1112
آتش نشانی تخصصی

 

 

 

 

 

معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران دوره آموزشی" آتش نشانی تخصصی" را  برای آتش نشانان  سازمان انرژی اتمی برگزار می کند. این دوره 31مرداد سال جاری شروع شده که به مدت 60ساعت توسط تعدادی از اساتید مجرب و باتجربه در این زمینه برگزار خواهد شد.

دوره فوق با هدف آشنایی نیروهای مربوطه با ساختار، اهداف و وظایف یک آتش نشان و نیز به دست آوردن دانش و مهارت علمی و عملیاتی به منظور استفاده از آنها در محل کارشان به عنوان آتش نشان حرفه ای  می باشد. مباحثی که در این دوره تدریس خواهد شد عبارتند از :

 1. آشنایی با تجهیزات فردی و فرایند نگهداری از تجهیزات
 2. کف و کفسازها
 3. لوله ،اتصالات و تجهیزات  آبرسانی
 4. رفتار دود شناسی
 5. نردبان دستی
 6. دستگاه تنفسی
 7. اصول و مبانی نجات فنی
 8. RTC
 9. تهویه
 10. مقدمه ای بر مواد خطرناک
 11. عملیات ترکیبی
 12. نحوی تنظیم IAP