شرایط بازنشستگی در ایران

1401/05/03 آموزشی
1522
سن بازنشستگی تامين اجتماعی خانم ها و آقايان

 

 

 

 

 

 

آن دسته از زنان و مردانی که جزء بیمه شدگان تامین اجتماعی می باشند و در حال حاضر، دارای شغل هستند، می بایست از زمان بازنشستگی تامین اجتماعی و سن بازنشستگی تامین اجتماعی، مطلع باشند. سازمان تامین اجتماعی، با توجه به قوانینی که وضع کرده است، شرایط سن بازنشستگی خاصی را برای بیمه شدگان خود، در نظر گرفته است.

به طور کلی، سن بازنشستگی تامین اجتماعی، می تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد. به دلیل اهمیت سن و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، بسیاری از بیمه شدگان این سازمان، می بایست در رابطه با سن بازنشستگی تامین اجتماعی، مطالعه بیشتری داشته باشند.

در ادامه، در رابطه با شرایط سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان، شرایط سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی و همچنین، زمان بازنشستگی تامین اجتماعی، مطالبی برای بیمه شدگان ارائه مي نماييم.


شرایط سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان

سازمان تامین اجتماعی کشور، برای بازنشستگی تامین اجتماعی مردان و زنان، مقررات خاصی را در نظر گرفته است. به همین منظور، شرایط سن بازنشستگی تامین اجتماعی، برای مردان و زنان، متفاوت می باشد. به طور کلی، سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان، 60 سال است؛ اما در موارد خاصی این سن می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند.

 

بنابراین، لازم است که کلیه کارکنان و صاحبان مشاغل که حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کنند، از شرایط و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی، مطلع باشند. از جمله شرایطی که توسط سازمان تامین اجتماعی، برای سن بازنشستگی تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

سن بازنشستگی برای مردان، 60 سالگی تمام، با داشتن 20 سال سابقه کاری می باشد.

آن دسته از مردانی که در مشاغل سخت، در حال فعالیت می باشند و در حال حاضر، دارای 20 سال سابقه کار هستند، می توانند بدون رعایت شرط سنی 60 ساله، بازنشسته تامین اجتماعی شوند.

در صورتی که مردان، در مشاغل خود آسیب دیده باشند، می توانند در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی، زود تر از 20 سال بازنشسته شوند.

در صورتی که مردان بیمه شده تامین اجتماعی، معلول باشند، با داشتن 50 سال سن و 20 سال سابقه کار، بازنشسته تامین اجتماعی می شوند.

در صورتی که مردان، جانباز و یا آزاده باشند، بدون داشتن شرط سنی و بعد از 20 سال سابقه کار، بازنشسته خواهند شد.

کلیه مردان بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی، با داشتن 35 سال سابقه کار، بدون رعایت هیچ شرط سنی، می توانند بازنشسته تامین اجتماعی شوند.

 

شرایط سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان

همانطور که بیان شد، سازمان تامین اجتماعی، سن بازنشستگی تامین اجتماعی را برای زنان و مردان، متفاوت تعیین کرده است. به طور کلی، سن بازنشستگی تعریف شده از سوی سازمان تامین اجتماعی برای زنان، 55 سال می باشد. بنابراین، زنان می توانند 5 سال زودتر از مردان، بازنشسته شوند و مستمری دریافت کنند.

اما تحت شرایط خاصی، امکان تغییر زمان بازنشستگی تامین اجتماعی، برای زنان نیز وجود دارد. به همین منظور، لازم است که زنان از این شرایط مطلع باشند، تا در صورت دارا بودن شرایط لازم، زودتر از موعد بازنشسته شوند. شرایطی که سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی زنان در نظر گرفته است، شامل موارد زیر می باشد:

 

به طور کلی، سن بازنشستگی زنان، 55 سال است. به شرطی که زنان، 20 سال سابقه کار داشته باشند.

در صورتی که زنان، دارای 10 سال سابقه کار ( پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ) باشند و دارای 55 سال سن باشند، می توانند بازنشسته شوند.

در صورتی که متقاضی بازنشستگی، دارای کمتر از 10 سال سابقه کار باشد، می تواند با پرداخت کردن حق بیمه 10 ساله خود، به صورت یک جا به سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته شود.

کلیه زنانی که در حال حاضر، دارای 45 سال سن می باشند و متقاضی بازنشستگی هستند، می توانند در صورت دارا بودن 30 سال سابقه کار، بازنشسته شوند.

کلیه زنانی که دارای 35 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه هستند، می توانند بدون رعایت کردن هیچ گونه شرط سنی بازنشسته شوند.

کلیه زنانی که مشمول قانون کار می باشند، می توانند با داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن، با دریافت حقوق 20 روزه، بازنشسته شوند.

کلیه زنانی که مشمول قانون کار می باشند، می توانند با داشتن 25 سال سابقه کار و 50 سال سن، با دریافت حقوق 25 روزه، بازنشسته شوند.

 

حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی

زنان و مردانی که حق بیمه تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند، می توانند با رعایت شرایط سنی و سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند، اما حداقل سن بازنشستگی تامین اجتماعی و حداکثر این سن چیست؟ از جمله مواردی که می توانند برای تعیین حداقل و حداکثر سن و زمان بازنشستگی موثر باشند، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 حداکثر سن بازنشستگی برای مردان 60 سال تمام و برای زنان 55 سال تمام می باشد. کلیه افرادی که در این سن می باشند، برای دریافت حکم بازنشستگی، می بایست دارای 20 سال سابقه کار باشند.

حداقل سن بازنشستگی تامین اجتماعی، برای مردان و زنان می تواند متفاوت باشد.

حداقل سن بازنشستگی می تواند در مشاغل سخت و زیان آور متفاوت از مشاغل معمولی باشد. کلیه افرادی که دارای شغل های سخت می باشند، می توانند بدون رعایت شرط سنی با داشتن 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند. به طور مثال، اگر مردی از سن 25 سالگی در یکی از مشاغل سخت مشغول به کار شده باشد و سابقه پرداخت حق بیمه به طور متناوب داشته باشد، می تواند در سن 45 سالگی بازنشسته شود.

کلیه افرادی که دارای بیماری خاصی می باشند، می توانند بدون رعایت شرط سنی بازنشسته شوند. البته، برای بازنشسته شدن در اثر بیماری، قوانین خاصی وجود دارد که لازم است افراد بر اساس این قوانین اقدام به ثبت درخواست بازنشستگی کنند.

زنان می توانند در سن 42 سالگی بازنشسته شوند. این سن تقریبا حداقل سن بازنشستگی تامین اجتماعی، برای زنان می باشد. برای بازنشسته شدن در سن 42 سالگی، لازم است که زنان 20 سال سابقه کار داشته باشند.

حذف افزایش سن بازنشستگی از لایحه بودجه سال 1401

بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش سن بازنشستگی که پیش از این، در لایحه بودجه سال 1401، به میزان 2 سال تعیین شده بود، با بررسی مجدد این کمیسیون، از لایحه مزبور، حذف گردید.

 

زمان بازنشستگی تامین اجتماعی

همانطور که گفته شد، سن بازنشستگی تامین اجتماعی، بر اساس شرایط شغلی و پرداخت حق بیمه هر یک از افراد، می تواند متفاوت باشد. به همین منظور، لازم است که افراد متقاضی بازنشستگی، ابتدا، شرایطی که برای سن بازنشستگی تامین اجتماعی زنان و مردان وجود دارد را مطالعه نماید و سپس، درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع دهند.

 زمان بازنشستگی تامین اجتماعی، زمانی است که سن بازنشستگی اشخاص به حد نصاب می رسد. به طور کلی در کنار سن بازنشستگی، میزان پرداخت حق بیمه نیز اهمیت دارد. به طور مثال، زنان با داشتن 20 سال سابقه کار، می توانند در سن 55 سالگی بازنشسته شوند و مستمری کامل خود را دریافت کنند. همچنین، مردان می توانند با داشتن 20 سال سابقه کار در سن 60 سالگی بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی خود را به صورت کامل دریافت نمایند.

هنگامی که مردان و زنان، دارای شرایط زمان بازنشستگی تامین اجتماعی بودند، می توانند مراحل بازنشستگی خود را انجام دهند. لازم به ذکر است که زمان بازنشستگی، در مشاغل سخت با مشاغل دیگر بسیار متفاوت است. افرادی که دارای مشاغل سخت می باشند، می توانند با داشتن 20 سال سابقه کار و بدون رعایت شرط سنی، بازنشسته شوند.

 بنابراین، زمان بازنشستگی هر یک از افراد، می تواند متفاوت باشد و لازم است که زنان و مردان، طبق توضیحات داده شده و شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی، زمان بازنشستگی خود را بررسی کنند و در این زمان، اقدام به ثبت درخواست بازنشستگی نمایند.

  

 

https://tamin.ir/