معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می كند:

1401/04/21 خبری
1160
كارگاه آموزش تخصصی شناسايی و ارزيابی ايده‌های كسب و كار در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، شناسايی ايده‌های مناسب، جذاب و دارای توجيه فنی و اقتصادی نخستين و مهم‌ترين گام در فرآيند نوآوری و كارآفرينی آموزشی است. شناسايی ايده‌های كسب و كار به تكنيك و مهارت‌های خاصی نياز دارد كه در اين دوره آموزشی معرفی شده و افراد از طريق انجام كارهای عملی و يادگيری مشاركتی آن‌ها را فرا ميیگيرند.

در اين كارگاه آموزشی به منابع مناسب براي جستجوی ايده و هم‌چنين روش استفاده از برخي تكنيك‌ها مانند طوفان فكری براي خالقيت گروهی اشاره خواهد شد. تعيين معيارهای مناسب براي ارزيابی يك ايده اوليه و رد يا قبول آن و همچنين معيارها و روش‌های آسان براي مقايسه چند ايده و انتخاب ايده برتر نيز در اين كارگاه آموزشی مورد بحث و بررسی قرار مي گيرد.

در اين كارگاه آموزشی به انواع ايده‌های كسب و كار در صنعت آموزش، يادگيری و توسعه منابع انسانی اشاره خواهد شد. و برخی ايده‌ها نيز مورد بحث و بررسی گروهی قرار می گيرند. فناوری آموزشی، تدوين دوره يا برنامه درسی برای آموزش مهارت‌ها و شايستگی های جديد و همچنين كسب و كارهای مجازی و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نيز در اين دوره معرفی خواهند شد.

مدت اين دوره آموزشی 8 ساعت و در روزهای 2 و 4 مرداد ماه از ساعت 14 تا 18 برگزار می شود.

مدرس اين كارگاه تخصصی آموزشی «مرتضی پرهيزكار» است.

شهريه شركت در اين كارگاه تخصصی 200 هزار تومان تعيين شده است.

علاقه‌مندان شركت در اين كارگاه‌ آموزشی شناسايی و ارزيابی ايده‌های كسب و كار در زمينه آموزش و توسعه منابع انسانی می توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره‌های 84650 -021 و 84651420-021 تماس بگيرند و يا برای ثبت‌نام به لينك https://jtehran.com/classroom/2260 مراجعه كنند.