تعطیلی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز دوشنبه 13 تیرماه

1401/04/12 خبری
911
به علت آلودگی هوا کلیه مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز دوشنبه 13 تیرماه ۱۴۰۱ تعطیل شد

به اطلاع کلیه فراگیران محترم می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی ادارات، دانشگاهها و مراکز آموزشی تهران در روز دوشنبه 13 تیرماه ۱۴۰۱ کلیه مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در این روز تعطیل می باشند.