معاونت آموزشی جهاد تهران برگزار می كند:

1401/04/08 خبری
992
مدرسه تابستانه ويژه رده سنی نونگاه و نوجوان برای عموم

 

 

 

 

 

 

 

یکی از چالش های ذهنی والدین، مدیریت و برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان می باشد. چراکه درحال حاضر، ما درشرایط پساکرونا هستیم و برداشته شدن محدودیت های بهداشتی و تا حدی افزایش امنیت روانی و کاهش دغدغه های والدین از حیث حضور فرزندانشان در محیط های مختلف، ما رابرآن داشت، در راستای پاسخ به نیاز جامعه، مدرسه ای تابستانه،در جهاد دانشگاهی برای فرزندان شما، طراحی نمائیم تا فرزندان در رده سنی (11-17) سال، اوقات فراغت مناسبی داشته و درفضایی شاداب و مفرح سرگرم شده و درحوزه های مختلف به ارتقای توانمندی خود بپردازند. هدف ما از برگزاری مدرسه و شکل گیری آن به شرح ذیل می باشد:

           *ارتقاء مهارت های اجتماعی و کارتیمی

          *کاهش استرس و ارتقاء تمرکز

         *افزایش اعتماد به نفس و انگیزه

          *توسعه مهارت های عملی


اشتباه نکنید قرارنیست دراین دوره به سبک آموزشی کلاس های درسی خسته کننده با عزیزان شما رفتارشده و برایشان تکلیف تعریف کنیم، بلکه دوره به خوبی برنامه ریزی شده و ساختار یافته می باشد، که دراین دوره تعامل و بحث های گروهی در مورد موضوعات مختلف باعث ایجاد انگیزه و تشویق فرزندانتان خواهد شد، به تعبیری قرارشده به عزیزانتان خوش بگذره.

 

اطلاعات بیشتر: 84650