مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی تهران برگزار می کند

1401/04/08 خبری
1264
برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه برای کارکنان هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنام

 

 

 

 

 

 

مرکز آموزش های تخصصی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران اقدام به برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه برای پرسنل و کارکنان هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنام نمود. 

این دوره به مدت 16 ساعت و برای 50 نفر از پرسنل صنام برگزار شد.

از جمله مطالب آموزشی ارائه شده در این دوره موارد زیر می باشد:
تعاریف و کلیات
اصول اولیه معاینات پزشکی
کمک های اولیه شکستگی
کمک های اولیه خونریزی خارجی
کمک های اولیه سوختگی
احیا قلبی و ریوی پایه
پانسمان و بانداژ
آشنایی با تزریقات

 

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی تهران