تعطیلی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/27 خبری
1212
مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ماه تعطیل شد

به اطلاع کلیه فراگیران محترم می رساند با توجه به اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی کلیه مدارس، دانشگاهها و ادارات تهران در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیه مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در این روز تعطیل می باشند.