نرم افزارهای مهندسی نفت،گاز و پتروشیمی

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات -ترم اول بهار 1399

نرم افزارهای نفت،گاز و پتروشیمی
ثبت نام آنلاین شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین 570.000 99/03/22 30 8-14 پنج شنبه دوره کاربردی ترسیم دیاگرام هایP&ID,PFD 1
700.000 99/03/17 30 17-20 شنبه – دوشنبه طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite 2
580.000 99/03/22 30 14-20 پنج شنبه دوره کاربردی طراحی  Piping ( تئوری Piping) 3
665.000 99/03/22 30 8-14 پنج شنبه طراحی Piping  با نرم افزار PDMS 4
635.000 99/03/22 30 8-14 پنج شنبه آشنایی با ساپورتها، اقلام و مواد مصرفی در Piping 5
635.000 99/03/22 38 8-14 پنج شنبه شبیه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتی) 6
490.000 99/03/23 28 14-18 جمعه شبیه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (پیشرفته) 7
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید