سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات -ترم اول بهار 1399

 GIS سیستم های اطلاعات جغرافیایی
ثبت نام آنلاین شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین 700.000 99/03/22 45 8-14 پنج شنبه نرم افزار Arc GIS  (مقدماتی) 1
795.000 99/03/22 45 14-20 پنج شنبه نرم افزار Arc GIS  (پیشرفته) 2
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید