دوره های آمار، اقتصاد

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات -ترم اول بهار 1399

دوره های آمار، اقتصاد
ثبت نام آنلاین شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین 715.000 99/03/17 30 17-20 شنبه – دوشنبه آنالیز آماری باSPSS    1
900.000 99/03/22 30 8-14 پنج شنبه تحلیل آماری باR    2
700.000 99/03/23 30 14-18 جمعه مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارLisrel  3
790.000 99/03/17 30 17-20 شنبه – دوشنبه نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با CamfarIII 4
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید