دوره های برنامه نویسی

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات -ترم اول بهار 1399

دوره های برنامه نویسی
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین آشنایی با Windows 385.000 99/03/18 30 16-20 یکشنبه – سه شنبه A (مقدماتی) ++C برنامه نویسی به زبان    1
99/03/22 8-14 پنج شنبه B
C++ مقدماتی 385.000 99/03/22 30 14-20 پنج شنبه (پیشرفته) ++C برنامه نویسی به زبان    2
آشنایی با Windows 710.000 99/03/18 60 16-20 یکشنبه – سه شنبه A (مقدماتی و پیشرفته) ++C برنامه نویسی به زبان    3
99/03/22 8-14 پنج شنبه B
C++ مقدماتی 575.000 99/03/18 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه   برنامه نویسی به زبان Java (مقدماتی)  4
java مقدماتی 625.000 99/03/19 30 17-20 دوشنبه-چهارشنبه   برنامه نویسی به زبان Java (پیشرفته)  5
C++ مقدماتی 860.000 99/03/23 45 8-14 جمعه   برنامه نویسی به  زبان Python 6
C++ مقدماتی 850.000 99/03/17 45 17-20 شنبه-دوشنبه    برنامه نویسی به زبان (C# (Win.Application 7
- 1000.000 99/02/18 45 8-14 پنج شنبه   پایگاه داده های SQL SERVER (کاربری و برنامه نویسی)  8
C++ مقدماتی 1200.000 99/03/18 60 16-20 یکشنبه - چهارشنبه   طراحی و توسعه وب اپلیکیشن با ASP.NET MVC 9
java 600.000 99/03/17 30 17-20 شنبه–دوشنبه   Application نویسی اندروید (مقدماتی) 10
اندروید مقدماتی 630.000 99/03/18 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه   Application نویسی اندروید (پیشرفته) 11
- 750.000 99/03/22 30 8-14 پنج شنبه   برنامه نویسی به زبان  IOS (جدید) 12
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید