مرکز آموزش تخصصی تهرانپارس

آدرس: فلکه اول تهرانپارس، خیابان 142 شرقی، نبش پروین، شماره 53

شماره تماس: 77743001-021