مرکز آموزشهای تخصصی هنر

آدرس: انقلاب خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4

شماره تماس: 66475545-021