مراکز آموزشی

مراکز آموزشی

مرکز شماره یک: مرکز آموزشهای تخصصی

آدرس: بلوار کشاورز بین خیابان نادری و فلسطین پلاک 118

شماره تماس:  84650

مرکز شماره دو: مرکز آموزش زبانهای خارجی

آدرس:میدان انقلاب ابتدای خیابان کارگرجنوبی کوچه شهید رشتچی پلاک 23

شماره تماس: 66928719

مرکز شماره سه: مرکز آموزشهای تخصصی هنر

خیابان انقلاب خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4

شماره تماس: 66964613