۱۳۹۹/۰۲/۱۷- ۱۰:۱۲

ثبت نام دوره‌های غیر حضوری حسابداری و مدیریت

ثبت نام دوره‌های غیر حضوری حسابداری و مدیریت در سامانه آموزش های مجازی جهاد دانشگاهی به نشانی www.imooc.ir

ثبت نام دوره‌های غیر حضوری حسابداری ویژه بازار کار و دوره‌های غیر حضوری مدیریت،  در سامانه آموزش های مجازی جهاد دانشگاهی آغاز گردید.
دوره‌های حسابداری عبارت اند : تحریر دفاتر قانونی-تهیه اظهار نامه مالیاتی-نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده -تهیه گزارش فصلی
دوره‌های تخصصی مدیریت : اصول و مبانی بازاریابی و فروش -بازاریابی و فروش تلفنی-مبانی بازاریابی دیجیتالی -استراتژی‌های دیجیتال مارکتینگ
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به سایت آموزش های مجازی جهاد دانشگاهی به نشانی www.imooc.ir  مراجعه نمایند.
واحد پاسخگویی : 84650 021
معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.