۱۳۹۹/۰۲/۰۲- ۱۲:۴۵

ثبت نام دوره مجازی اصول مهمانداری و تشریفات در سامانه آموزش های مجازی جهادتهران

همزمان با راه اندازی سامانه جدید آموزش های الکترونیکی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به آدرس imooc.ir امکان ثبت نام دوره مجازی اصول مهمانداری و تشریفات فراهم گردید.


لذا علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت
 imooc.ir  ثبت نام و از کلاس مذکور استفاده نمایند.
واحد پاسخگویی 84650 -021
معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران